پادشاه کوتوله و چهل دردسر بزرگ

اثر مهدی میر کیانی
تصویرگری از علی مفاخری
چاپ یازدهم - 1394
نشر محراب قلم
68 صفحه
منتشر شده برای گروه سنی «ب» و «ج»
پایان مطالعه در 1397/8/8

کتابی زیبا و با سبکی نو نوشته شده است.
صفحه ی 7 با قرار دادن موضوع ساز و نواختنِ ویولون، صفحه ی 25 با مطرح کردن موضوع جلاد و صفحه ی 47 با طرح بازی شطرنج مسیرِ خوب و بی حاشیه ی کتاب را به چالش انداخته است! حیف!