تو برای من بهترینی

ماکس لوکیدو
تصویر از سرگیو مارتینز
مترجم: منا خاطری
چاپ اول 1389
انتشارات نسل نو اندیش
28 صفحه
منتشر شده برای گروه سنی «ب» و «ج»
مطالعه در 1397/8/8

کتاب هدیه ی نوروزی دبستان دخترانه ای بوده به دانش آموزانِ سال چهارم دبستانش.
فرض ناشر آن است که با توصیفی از سازنده ی عروسکهای چوبی و علاقه ی او به آنها، ارتباطی را بین محبت خدای متعال به مخلوقاتش به تصویر بکشد و اینگونه به نحوی به مخاطبانش تزریق عزت نفس کند!
حتی در پشت کتاب نوشته است «شما همیشه از نظر خداوند ارزشمند هستید!»
اما واقعیت این است که نه این جمله کاملا صحیح است و نه مسیر پر ایهام کتاب به عزت نفس می انجامد!