شیرشاه و خرگوش شجاع
مجموعه ی قصه نمایش کودکان

نویسنده: مهری ماهوتی
تصویرگر: آرزوقلی زاده
تعداد صفحه: 22
چاپ اول - 1393
گروه سنی: ب
انتشارات سوره ی مهر
مطالعه شده در 1397/6/7

کتاب با موضوع یک داستان قدیمی است که به صورت متنی نمایشی و به شکل شعر عرضه شده است. کتاب زیبایی است و تصاویر نسبتاً خوبی هم دارد. اگر چنین مجموعه هایی منتشر شده باشد بعضاً با برخی اصلاحات گفتاری می تواند برای برنامه های کلاسی یا جشنهای مدارس استفاده شود!
واقعاً حیف که با این همه امکانات مکتوب هنوز بچه ها در پیش دبستانی ها و دبستانها معطل چیزهایی بسیار پیش پا افتاده به جهت محتوایی هستند و صد حیف که اکثر معلمان و مربیان خودشان به فکر تولید چنین محصولاتی با وجود تجربه های چند ساله شان نیستند!!
البته از شما چه پنهان ما از این حیف ها زیاد داریم! و به جایش تا دلتان بخواهد ... داریم!