اسم من علی اصغر است

اثر مصطفی رحماندوست
در 20 صفحه
گروه سنی:  ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا
سال انتشار :  ۱٣۶٠

این بار روایت تعزیه از زبان یکی از بازیگران خردسال در نقش علی اصغر بیان می شود. در گذر زمان و با برپایی حکومت نظامی، زندگی او و خانواده اش گویی تعزیه ای واقعی می شود و پدرش به دست سربازان شاه کشته می شود.
آنگاه او احساس می کند که لباسهای پدرش اکنون اندازه او شده است و … .