قصه بنفشه

گروه سنی: الف و ب   

سروده علیرضا میرزامحمد
نقاشی: جهان فری نژاد

مرکز نشر فرهنگی رجاء (مجموعه ادبیات شکوفه ‏های انقلاب اسلامی)
چاپ سوم: 1368. 33.000 نسخه
در 24 صفحه.
مطالعه شده در 1376/11/3

داستان از زبان یک پسر که خروس و مرغ و جوجه و گربه دارد. ماجرای یک درگیری و نصیحت‏های مرغ و جوجه‏ ها مبنی بر حواسِ جمع و توصیه‏ های خروس مبنی بر اتحاد. داستان ساده است.
از نظر تصویری یک اشتباه در اول است که در یک شکل هوا خوب است و در شکل بعد برفی در حالی که هر دو یک روز است!
از نظر کلمات هم حدود 5 کلمه یا 6 کلمه ی نامفهوم برای گروه الف دارد که باید توضیح داده شود.
گمان کنم برای بچه ‏ها جالب باشد.