گل همیشه بهار
از محموعه ی انتظار
 
سراینده: مهدی وحیدی صدر
نقاشی: فرشته منعمی
ناشر: عروج اندیشه
چاپ سوم: 1385
تعداد صفحه: 12
مطالعه شده در 1397/6/7

کتاب با اشعاری زیبا و نسبتاً قابل فهم برای بچه ها و تصاویری شاد است.
برای هدیه در مناسبتهای مختلف خصوصاً نیمه ی شعبان قابل توصیه است. از خوبی های کتاب مطالب روان و مهمی است که به صورت فهرست وار در صفحه ی پایانی کتاب آمده است.