باغ گلِ امام (امیرالمؤمنین) علی علیه السلام

اثر: سیدمحمد مهاجرانی
تصاویر: طاهره شمسی
نشر: جمال - قم
48 صفحه
پایان مطالعه در: 1397/6/6

کتاب مجموعه روایات کوتاه و معمولاً کاربردی ای است که به گمان جمع آوری کننده ی محترم با همراهیِ چهار بیت شعرِ کودکانه از ترجمه ی آن روایت می تواند برای بچه ها قابل فهم و استفاده باشد. تصاویر کتاب هم انصافاًمتناسب و زیباست.
البته که اصل تلاش و ایده ستودنی است. خدا خیرشان دهد ولی ...
1. به نظرم خود کتاب نمی تواند به عنوان کتاب کودک حتی برای گروه سنی «ب» و «ج» مورد استقبال قرار گیرد!
2. بهترین شکل استفاده از کتاب داشتن یک پدر یا مادر با ذوق و سلیقه است که بچه را با مفاهیم کتاب مأنوس کند و گاهی هم اشعاری از آن را با تکرار برای فرزندان شیرین سازد!
3. کار بسیار قابل استفاده آن است که مربیان محترم دوره های آمادگی، پیش دبستانی و تا حدود سال سوم دبستان از ابیاتِ واقعا زیبا و کودکانه ی کتاب با استنادِ اشعار به فرمایش مولا بهره بگیرند و انشاء الله این کار را فربه تر سازند.
4. اگر مجلدات دیگری از این سبک و با استفاده از فرمایشات دیگر اهل بیت علیهم السلام هم باشد می تواند متناسب با ایام هم استفاده شود.
5. یک مربی با ذوق در یک پیش دبستان یا دبستان می تواند از جند جلد کتابِ مشابه این اثر با نقاشی های زیبا و روایات و اشعارش واقعاً برای هفته های متعدد و حتی چند ماه استفاده کرده، مسابقه بگذارد، اردو ببرد و معلمان غرق شده در کتابهای کمک درسی را هم به نشاط آورد.
خداوند چنین مربیانی را در این عصرِ واویلا (!!) افزون سازد. انشاء الله
البته این کارها مدیرانی با نگاه باز و آینده نگر و دغدغه مند تربیت هم لازم دارد! ...