قصه ی مار و قورباغه
بر اساس قصه ای از کلیله و دمنه

قصه منظوم: اسدالله شعبانی
نقاشی از: نیلوفر میرمحمدی
انتشارات (کتاب‏های شکوفه) امیرکبیر
چاپ اول: 1373. 5.000نسخه
در 24 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب» و «ج»
مطالعه شده در تاریخ  1376/11/3

قورباغه ای بچه قورباغه ای دارد که ماری می خوردشان! باز می ‏زاید و باز می‏ خوردشان!
با راهنمایی خرچنگ، قورباغه راسو را با ماهی‏هایی قدم به قدم به لانه ی مار می‏ رساند و آن قاتل بچه‏ هایش را به سزای عملش می‏ رساند! (در نگاه بچه ها)
داستان بسیار زیبا و مناسبی است.