رنگین کمانی از نور

مجید ملامحمدی
تصاویر از حمیدرضا خواجه محمدی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ اول 1377
80 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ 1379/12/14

به نظرم مناسب برای گروه سنی «ج» باشد.
کتاب مجموعه داستان هایی است درباره امیرالمومنین علی علیه السلام با تصاویر بسیار خوب و قلم روان. خداوند توفیقات نگارنده کتاب را در خدمت به اهل بیت علیهم السلام  افزون فرماید.
البته لزوم استفاده از تعبیرِ «امیرالمؤمنین» علیه السلام در اکثر کتابهایی که در فضائل مولا نوشته می شود لازم به تذکر است، حتی اگر به مقتضای نگارش در برخی موارد تعبیر به «حضرت علی علیه السلام» و مانند آن شود.