خورشید پنهان

طرح و اجرا: قاسم کریمی
انتشارات سیمای فرهنگ
چاپ دوم: پاییز 78
12 صفحه
مطالعه شده در 1379/8/10

برای اوایل دبستان بسیار عالی است، به شرط همراهیِ یکی از اعضای خانواده با کودک!
معماها و روایات و حرفهایی مطرح شده که بسیار با ارزش است.

یاد باد زمانی که از استادی پرسیدم، اگر اختیار تدریس و مربی گری در همه ی مقاطع تحصیلی با من باشد و فرضاً توان همه ی این انواعِ حضور را هم داشته باشم در کجا مشغول شوم؟ ... او بی درنگ فرمود: دبستان!
پدران! بچه های دبستانی تان!
مادران! بچه های دبستانی تان!
مدیران! دبستانهایتان!
مربیان! شاگردانِ دبستانی تان!
 
و کتابهای خوب، بستری مناسب برای چیدنِ آجر آجرِ این ساختمان! پس بخوان و بخوان و بخوان! برای فرزندت و برای تربیت فرزندت!