طلوع خورشید

نویسنده: زهره مسجد جامعی
انتشارات سیمای فرهنگ
چاپ اول پاییز 78
12 صفحه

کتاب یک تصویر بی ربط و نامناسب دارد اما در مجموع ماجرای تولد حضرت مهدی علیه السلام است و نسبتاً خوب!
برچسبهایی رنگی در قطع کوچک به کتاب الصاق شده که بچه ها در محل مخصوصِ بالای هر صفحه بچسبانند و مطابق آن نقاشی، صفحه مورد نظر را رنگ آمیزی نمایند.