آخرین پرنده، آخرین سنگ

اثر سید مهدی شجاعی
طراح و سازنده لوحها (نقاشی) علی اصغر زاده
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ اول 1378
در 42 صفحه
مطالعه شده در 1379/2/13

داستان اصحاب فیل با قلم استادِ نویسندگی و طراحی های بسیار عالیِ طراح!
ظاهراً تصاویر را روی لوح هایی هک کرده اند و پس از رنگ آمیزی از آنها عکس گرفته شده و استفاده کرده اند.
بسیار کتاب زیبایی است! بسیار!