بادکنک کجا می‏ روی!

اثر مهدی شمسایی
در 30 صفحه

بامزه بود!