اُلی بدقول
جلد 2 از مجموعه ی «داستانهای خورشیدی»

نویسنده : کمال السید
12 صفحه
مطالعه شده در 1397/5/18

از کتابهایی است که پسرم از کتابخانه انتخاب کرد تا برایش بخوانم.
خطای یک دوست و قراری که خطاکار را به دام می اندازد!

برای بچه ها جالب است اما نظام داستان و برخی کلماتش را مناسب نمی دانم.
معمولا سعی می کنم در حین خواندن کتابهای جدید و بررسی نشده برای فرزندانم کلمات سخیف را به کلماتی مناسب تبدیل کنم و یا با توضیحاتی در قالب داستان یا پس از آن ذهن آنها را به تحلیل گری آنچه می خوانند ترغیب و عادت دهم. به هر حال من باید وظیفه ی پدری خود را تا آنجا که در توان دارم به کار بندم و آینده ی بچه هایم را به رحمت خدای متعال و حجت های کریمش بسپارم ...