سکه‏ های پیروزی
از مجموعه با معصومین علیهم السلام، بر اساس داستانی از زندگی امام محمد باقر علیه السلام

اثر: مصطفی رحماندوست
نقاشی: سیاوش ذوالفقاریان
واحد کودکان و نوجوانان بنیاد بعثت
چاپ اول: 1371
در 24 صفحه
مطالعه شده در تاریخ  1377/12/16  (شب عاشورا)
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ب» و «ج»

داستان پیرامون لحظاتی از زندگانی امام پنجم است که مشکل جامعه را حل می‏ نمایند.
اختلافی میان عبدالملک و روم بر سر سکه‏ ها و آرم آنها و نشان کاغذها که با علم و درایت امام، حل می‏ شود.
خداوند به حرمت امام باقر علیه السلام علم با عمل عنایت فرماید.
کتاب بسیار خوبی است.