خرگوش کوچولو، خرس کوچولو، فیل کوچولو، شیر کوچولو، موش کوچولو

ترجمه: مینا حسینی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی
بعضاً به چاپ پنجم هم رسیده
هر کدام در 28 صفحه. جمعا 140 صفحه
مطالعه شده در 1376/9/12

نام هر کتابی نشاندهده قهرمان آن است و در هر کتاب قهرمان آن در جنگل می گردد و بی آن که اتفاق خاص بیفتد در نواحی مختلف جنگل و در موارد نادری در فصل های مختلف به اصطلاح عکس می اندازد!
نه که واقعا در کتاب قضیه انداختن عکس آمده باشد اما آن قدر این 5 کتاب بی حادثه است که انگار کسی از او و جایی که ایستاده عکس می انداخته، حالا عکسها در کنار هم آمده و کتاب شده و این نقاشی ها هر کدام یک توضیح دوخطی دارد که مثلا خرگوش صبح که بیدار شد رفت پهلوی لاک پشت!!
البته کمی بعد از همان سالها که این مجموعه و کتابهایی مانند آن منتشر شده بود تماس گرفتم تا از چگونگی مسیر برای چاپ یکی از کتابهایم جویا شوم، گفتند، امکانش را نداریم! ...
بدون آنکه از موضوع کتاب یا حتی جزئیاتی بیشتر از نویسنده و مخاطبِ کتاب جویا شوند!