دوستت دارم ای خدای مهربان!

به اهتمام جمعی از مربیان کانون در استان کرمانشاه
تصویرگر: هادی دانش
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ب»
چاپ اول: 1373. 40.000، چاپ دو: 1375. 20.000 نسخه
20 صفحه

مطالعه شده در تاریخ 1376/10/4

کتاب در مجموع مناسب است اما این که چقدر برای بچه ها هم جداب باشد جای سوال است!