یک راه بهتر

نویسنده: نورا حق پرست
تصویرگر و صفحه آرا: مهشید مهاجر. ویراستار: شراره وظیفه شناس

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ اول: 1375. در 50.000 نسخه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1376/10/6
در 24 صفحه

ماجرای یک خرگوش که چاله می‏ کند و دیگران در آن می افتند! موش و آهو و سنجاب قربانیان این عمل او شده اند؛ حیوانات به فکر تنبیه او و زنبور عاقل راه بهتری پیشنهاد می‏ کند!
در چاله‏ های او گل بکاریم و با او مهربانی کنیم؛ خرگوش خوشحال می شود و تصمیم می ‏گیرد از توانش در راه خوب استفاده کند.
کتاب بسیار خوبی است.