لانه ی من کجاست؟

نویسنده و تصویرگر: رن ماریس
مترجم: پروین بهرامیان
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف»
مطالعه شده در تاریخ 1376/10/6

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ اول: 1371، 50.000 نسخه. چاپ دوم: 1375. 25.000 نسخه
40 صفحه

قورباغه ای به دنبال لانه اش هست. لانه‏ های متفاوتی را می‏ بیند ...
کتاب خیلی ساده است اما در مجموع مناسب است.