کیک درست می کند
ماجراهای جورج میمون بازیگوش (۴)

سرشناسه: ری مارگرت ١٩٩۶ - ١٩٠۶م
عنوان و نام پدیدآور: کیک درست می کند/ری مارگرت ١٩٩۶ - ١٩٠۶م ؛ مارگرت و ا.آ. ری مترجم گروه فرهنگی پژواک دانش
مشخصات نشر: تهران : پژواک دانش ، ١٣٨٩
مشخصات ظاهری: ‏ ٢۴ ص : .مصور
فروست: ماجراهای جورج میمون بازیگوش ۴
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ پدید آور به زبان دیگر: Rey, Margret ‏ ری هانس اوگوستو 1977 - 1898م (Rey, H. A. (Hans Augusto - انتشارات پژواک دانش
موضوع: داستانهای تخیلی میمونها - داستان
پایان مطالعه در 1398/1/14

بهانه ی مطالعه، کتاب خوانی آقا سیدطه بود. البته قبلا کتاب را برای زهرا سادات هم خوانده بودم و حالا به خواندن آقا طه مجدداً کتاب مرور شد.
موضوع کتاب ساده و مورد توجه بچه ها قرار می گیرد.