نیکی گم نمی شود

نویسنده و نقاش: فولویوتستا
مترجم: کتایون صدرنیا
دفتر نشر فرهنگ اسلامی
چاپ دوم: 1373. 5.000 نسخه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1376/10/7
در 28 صفحه

روباهی به حیوانی دیگر نیکی می‏ کند. در طی داستان هر کس با خود می‏ گوید حال که فلان حیوان به من نیکی کرد من هم به دیگری نیکی کنم.
روباه می‏ یابد که نیکی گم نمی شود و از نیکی ای که کرده شاد است.