شب تاب و کلاغ پیر

نویسنده: هاسمیک موسی خانی
تصویرگر: پرویز محلاتی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ اول: 1376. 30.000 نسخه
در 24 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ب» و «ج»
مطالعه شده در تاریخ 1376/11/7 

داستان دوستی کلاغ مغرور و شب تاب فداکار!
شب تاب کلاغ را پرنده ی برنده می‏ کند. نور خود را برای همیشه بر شب تاریک او هدیه می ‏دهد و برای همیشه خاموش می‏ شود.
برای دبستان زیبا است.