نقطه طلایی

انتشارات سروش
نوشته: مهرنوش مشیری
نقاشی: کاظم طلایی
مطالعه شده در تاریخ 1376/11/13
چاپ اول: 1375
در 24 صفحه

داستان بی سر و ته در مورد دختری مو طلایی و چشم آبی! خیلی بی ربط!