چه خوب! چه بد!

نویسنده و تصویرگر: جوآن لو کسو
مترجم: اعظم السادات امینی
ویراستار: شراره وظیفه شناس
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ اول: 1375. 30.000 نسخه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1376/11/14
در 41 صفحه

دو داستان است. یکی با عنوان چه خوب! چه بد! و دیگری با عنوانِ میمون نادان و لاکپشت.
هر دو داستان زیبا و خنده دار است. در داستان اول در صفحه 32 و  صفحه 34 دو قسمت آمده در مورد خستگی بچه که نشان دهنده دروغگو بودن قهرمان داستان است که جای تامل دارد!