بهترین رنگ

پوپک راد
در 32 صفحه
انتشارات سروش
چاپ اول: 1370
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1376/11/14

داستان داستان دعوای 4 رنگ سفید و قرمز و زرد و سیاه در یک انباری است! نقاشی‏های واقعا جالبی دارد و ارزش کتاب هم به همان نقاشی‏های صفحات آن است.