طعم شیرین دوستی

دفتر نشر فرهنگ اسلامی
نویسندگان: برادران گریم
ترجمه: سبا مرسد
چاپ اول: 1374. در 5000 نسخه
در 28 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ  1376/11/14

4 حیوان پیرِ رانده شده با همکاری هم خانه ی دزدها را تصاحب کرده و چنان می‏ کنند که آنها دیگر جرات به بازگشت نداشته باشند!
مشکل این کتاب که جالب است که از دفتر نشر فرهنگ اسلامی هم هست تصاویری است از ظرف و جام شراب و آلات موسیقی!