مجموعه کتاب‏های «من هم می ‏توانم»

با عناوینِ «پسری که شریک نمی خواهد»، «پسری که اشتباه می‏ کند»، «پسری که شجاع است و از شب نمی ترسد»، «پسری که نمی خواهد به خانه برود»، «بازی با آتش؟ هرگز!»، «پسری که به راحتی می ‏خوابد».
نوشته و نقاشی: کارن اریکسون و مورین رونی
ترجمه و تالیف: رویا فرسایی
هر کدام در 32 صفحه؛ در مجموع 192 صفحه

انتشارات نوآوران
منتشر شده برای گروه سنی «الف»
مطالعه شده در
1376/11/14
مطالعه در نوبتی دیگر در تاریخ  1377/5/14

مجموعه کتاب هایی است که از آن جا که بچه می‏ خواهد شروع می ‏شود و به آنجا که ما می‏ خواهیم ختم می‏ شود!
مثلاً از بیان بچه می‏ گوید: می ترسم، بعد قدم به قدم آنچه ترسیدنی است را بررسی می‏ کند و بعد می‏ گوید ترس ندارد! یا مثلا می‏ گوید می‏ خواهم با کبریت بازی کنم. پدر کمکش می‏ کند و او قبول می‏ کند.
به غیر از دو تا از کتابها بقیه اش بد نیست.