مثل خودم

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مترجم و تصویرگر: مری هال اِتز
مترجم: سیروس طاهباز
چاپ اول: 1375. در 40.000 نسخه
در 28 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف»
مطالعه شده در تاریخ 1376/11/14

کودکی حرکات راه رفتن حیوانات را تمرین می‏ کند و سرانجام برای رسیدن به پدرش مثل خودش می‏ رود.
داستان جالب و آموزنده ای است اما متاسفانه نقاشی هایش سیاه و سفید است.