چه می بینیم؟ چه هست؟

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
ماریا انریکا آگوستیلی
ترجمه: شراره صالحی
چاپ اول: 1362
چاپ پنجم: 1376 در 25 هزار نسخه
تعداد چاپ های قبلی: 000/120 نسخه
در 36 صفحه
مطالعه شده در تاریخ  1378/5/12
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»

واقعاً زیبا است. یادم هست که این کتاب از جمله کتاب های محبوب من بود. کتاب ساده است. نقاشی های قشنگی دارد و مفهوم بسیار بالایی را منتقل می کند. جملات آخر کتاب: اشتباه کردن چه آسان است! برای اینکه اشتباه نکنیم، باید درست ببینیم!