ماجرای سندباد

اثر مهدی صبوحی
در 58 صفحه

معمولا آنچه در بازار کتاب و بر اساسِ شخصیت های کارتون ها و فیلم ها تولید می شود کم محتوا، بی محتوا و حتی با محتواهای نا مناسب است! عملا تلاشی اقتصادی با استفاده از یک اسم و یا یک موقعیت اشتهار است!
این کتاب هم در این دسته بود!