آخرین پرنده ی آزاد

بر اساس نوشته ای از هاریی ستون
سروده: اسدالله شعبانی
ترجمه فاطمه شهابی
مطالعه شده در تاریخ  1376/12/6
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ اول: 1372
چاپ دوم: 1376
در 14 صفحه
برای گروه سنی «الف» و «ب»

ماجرای شادی و سرحالی پرنده ها، حضور انسان‏ها و دود و صدا و کوچ پرنده ‏ها ...
شعر از زبان تنها پرنده ای است که به امید روزی خوب در شهر مانده است!