تامی هیچکس نبود

نوشته: روث تامسون
تصویرگر: شارلوت وک
ترجمه: رفیع غفارزادگان
مطالعه شده در تاریخ 1376/12/14
منتشر شده برای گروه «ب» و «ج»
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
چاپ اول: 1376
32 صفحه

داستان یک پرنده که دنبال نام خود می ‏گردد! با پرندگان مختلف روبرو می‏ شود. خود را با شکل و صدا و نحوه کار آنها مقایسه می‏ کند و سرانجام یک قُبره می ‏شود. (قبرة. [ ق ُب ْ ب َ رَ ] (ع اِ) واحد قُبَّر. یک چکاوک. (منتهی الارب). ابوالملیح. (فرهنگ نظام). چکاوک. (نظام). هدهد. پرنده ٔ تاج بسر دارای رنگ سیاه و سفید از گنجشک بزرگتر که کنار آبها نشسته دم خود را تکان می دهد و در اصفهان سقاچی نامیده می شود. (نظام). تاجی مثل هدهد به سر دارد. (شرح نصاب به نقل غیاث اللغات).
داستان آموزنده است، گرچه نقاشی آن خیلی جالب نیست.