داستان قور قوری

نوشته : روث تامسون  
تصویرگر: مارتین اورسل
ترجمه: رفیع غفارزادگان
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
چاپ اول: 1376
در 32 صفحه

منتشر شده برای گروه سنّیِ «ج» و «د»
مطالعه شده در تاریخ 1376/12/14
 
ماجرای زندگی طبیعی قورباغه‏ ها در میانِ صحبت دو قورباغه بیان شده است.
کتاب در حد راهنمایی و پنجم دبستان است از نظر متن، اما در آن سن چه کسی کتاب قصه کودکانه می‏ خواند!
بعضی الفاظ آن هم اصلاً مناسب نیست.
به هر حال بهتر است استفاده نشود.