این کیه! کارش چیه؟

سروده اسدالله شعبانی
نقاشی: مژگان بابامرندی
موسسه فرهنگی انتشاراتی دانشوران
چاپ اول: 1376 
در 12 صفحه
مطالعه شده در تاریخ  1376/12/15
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»

اشعاری است از چند شغل، همچون کتاب‏های دیگر آقای شعبانی که در مورد شغل است. کتاب خوبی است با نقاشی‏های زیبا!