نماز فرشته

نورا حق پرست 
تصویرگر: لاله احمدی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ اول: 1376
در 36 صفحه
مطالعه شده در تاریخ  1377/12/16  (شب عاشورا)
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ب» و «ج»

کتاب حاوی داستان‏هایی کوتاه و ساده به زبان کودکانه، در مورد نماز است.
بیشتر برای دخترها نوشته شده تا پسرها، زیرا نقش‏های اصلی آن معمولاً دخترند.
کتاب خوبی است و تصاویر خوبی هم دارد.