مثل موسی مثل هارون
حدیث منزلت

مدرسه راهنمایی نیک پرور
مرکز فرهنگی و انتشاراتی منیر
چاپ اول: 1375
در 32 صفحه
مطالعه شده در تاریخ  1377/12/16  (شب عاشورا)
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ج» و «د»

مجموعه ای از ترجمه ی احادیث از زبان مولا علی علیه السلام و در مقام ایشان؛ بسیار ساده و خوب و روان و تکیه ی بیشتر این مجموعه بر حدیث منزلت است.
حدیث منزلت روایتی پر مغز و پر دلالت است و مطالبی متعدد از منابع مکتب خلفا در اثبات مکتب اهل بیت علیهم السلام و در ذیل این روایت می تواند مورد بحث قرار گیرد.

خداوند همه ما را از دوستداران مولا علیه السلام قرار دهد.