شش شاگرد ناز

نویسنده: فرانتس پراندنبرزگ
مترجم: وحید نیکخواه آزاد
بازسازی تصاویر از: وجیه مقدم
خانه ادبیات و هنر کودکان و نوجوانان
چاپ پنجم: 1374. چاپ اول: 1365
در 56 صفحه
مطالعه شده در تاریخ  1377/12/16 
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»

این کتاب 5 بخش است و خلاصه ی آن برداشت بد و یا ناآگاهانه یک بچه ی کلاس اولی از درس‏های مدرسه است که پس از رفتن به مدرسه دیدش تصحیح می ‏شود.
گرچه مطالب کتاب تا حدی خوب است اما در این میان بعضی قسمت‏های آن با مسائل طبیعی مدرسه مغایرت دارد.
البته کتاب برای مربیان نیز مفید است که چگونه با بعضی از بچه‏ هایی که کارهای مدرسه را انجام نمی دهند چگونه رفتار کنند.