مرغ مهربان ننه مهتاب

نویسنده: محمدرضا بایرامی
نقاشی: ملیحه حجتی
انتشارات سروش
چاپ دوم: 1376. چاپ اول: 1367
در 16 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1377/3/18
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»

کتاب، داستان یک پیرزن و یک مرغ است که پیرزن فکر می‏ کند که مرغ تخم نمی گذارد بنابر این او را از خانه بیرون می‏ کند.
مرغ هم از ترس سگ ولگرد در  انبار تخم می‏ گذارد و سرانجام مرغ و جوجه‏ هایش در حالی که پیرزن از بیرون کردن او پشیمان است پیدا می‏ شوند.
داستان گرچه بعضی مطالب را در مورد مرغ و تخم گذاشتن و جوجه ‏ها می ‏آموزد اما کلاً کتاب مناسب و خوبی نیست، در حالی که تصاویر آن هم خیلی جذاب نیست.