آفتاب غدیر - بیشتر مناسب گروه سنی ج و کمی هم ب
فخر غدیر - بیشتر مناسب گروه سنی ج و د

مجموعه صفحات: 32 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1377/2/17
نشر مولود کعبه

این دو جزوه مربوط به عید سعید غدیر است که نشر مولود کعبه به جهت استفاده ی بچه‏ ها چاپ کرده است.
سعی بر این بوده که هم جذاب باشد و هم سرگرم کننده، اما گاهی نوشته‏ های آن از گروه سنی مربوطه خارج می‏ شود و گاهی هم مطالب گنگ است.