کروکودال و اسب آبی

منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1377/2/18
نویسنده: کلود سیمون
تصویرگر: لیلیان بلوندل
مترجم: فرزانه سعید بهر
انتشارات فرهنگ هنر
چاپ اول: 1376
در 24 صفحه

کوروکودالها اسب‏های آبی را اذیت می‏ کنند.
فیل‏ها به کمک آنها می ‏آیند و داستان به خوبی و خوشی پایان می‏ پذیرد.
در داستان بعضی اصطلاحات قدری سخت است و بعضی کلماتِ بی ادبی هم هست!