لاک پشت نادان

اثر: اریک کال
نقاشی: ریچارد باکلی
چاپ سوم: 1372
انتشارات خانه آفتاب
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1377/2/18
در 20 صفحه

به بهانه ی داستان، فواید لاک برای لاک پشت را معین می ‏نماید.