چه فکر خوبی!

نویسنده: هون شون تائو
مترجم: امیر مرادحاصل
تصویرگر: پان شئوچینگ
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ دوم: 1374
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1377/2/18
در 24 صفحه

مادر برای دو برادر یک جعبه مداد می خرد. آنها در م‏یابند که با قسمت کردن مدادها نمی توانند نقاشی درست و زیبایی بکشند، بلکه باید از مدادها به طور اشتراکی بهره ببرند!
راستی خیلی قشنگ است و نقاشی‏ها هم طرح نوی است.
در دو جای کتاب تصاویری دارد که قابل تامل است و کتاب را مشکل دار می‏ کند.