همه ی کارها با خودم

تالیف: مرسر مایر
ترجمه: یاسمن خیری
چاپ اول: زمستان 1375
انتشارات مهرگستر
در 30 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1377/2/18
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»

نقش اصلی داستان کارهای مختلفی را بیان می ‏دارد که خودم می ‏توانم انجام دهم. گرچه آنچه در تصویر دیده می ‏شود گاهی خرابکاری است و گاهی ابتکارات جالب.
جالبترین قسمت آن است که بعد از این که او این همه کار را می‏ تواند انجام دهد بیان می کند که من نمی توانم بی آنکه برایم داستان بخوانند بخوانم!