10 قصه از امام صادق علیه السلام

به روایتِ مجید ملامحمدی
تصویر از سید حسام الدین طباطبایی
کتابهای بنفشه
128 صفحه
پایان مطالعه ی نوبت اول در 1397/5/18 - پایان مطالعه ی نوبت دوم برای بچه ها 1397/11/25

آن روز که به سیدطه گفتم که سی و چهارمین فرزندِ امام صادق علیه السلام است حقیقتاً نیّتم ایجاد عُلقه و ادبی ویژه نسبت به امام علیه السلام بود، اما لطف خداوند هم شامل حال شد و این توجه ویژه از سوی سیدطه به شکلی زیبا برقرار شد.
کمی بعد سی دی های داستانی ای از زندگانیِ امام صادق علیه السلام و بعد کتابهایی درباره ی حضرت، این مسیر را هموار تر نمود.
الحمد لله.

این کتاب را هم در نوبتی و به بهانه ای برایش خریدم و گفتم که «چون دیدم شما علاقه ی خواصی به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام دارید، این کتاب را هم گرفتم تا آشنایی بیشتری با ایشان پیدا کنید...».

کتاب داستانهای خوبی دارد و نقاشی ها هم برای بچه ها جذاب است. البته گاهی برخی قسمتهایش نیاز به توضیح دارد ولی برای بچه های 7 و 8 ساله هم به اندازه ی بچه های 11، 12 ساله جالب است.
یکی از کارهای خوبی که این انتشارات کرده آن است که همین داستانها را به صورت جدا هم چاپ کرده که هم تهیه ی آن برای برخی قشرها آسان تر است و هم در دست گرفتنش برای بچه ها سهل تر.
به هر حال در مجموع کتاب زیبا و قابل استفاده ای است.اگر پدر و مادری و حتی برادران و خواهران بزرگتر، خودشان از بهانه هایی که مانع از کتابخوانی برای بچه ها می شود عبور کنند می توان لحظات شیرینی را در حین خواندن این کتاب به آنان وعده داد!
 
البته کتاب بی اشکال نیست و برخی نکاتش را در توضیح کتابِ «مگسی که از خلیفه نمی ترسید» آورده ام ولی در مجموع کم مسئله است.
در حین مطالعه ی آن برای بچه ها قسمتهای را با تغیر صدا و قسمتهای را با کمی اضافات جذاب تر و قابل استفاده تر می کردم و البته این کتاب فعلا سنگین ترین کتابی است که آقا سیدمجتبی بعضی شبها برای مادر بزرگش می خواند! آقا سید مجتبی 20 ماهه!