خرسی که خودخواهی را فراموش کرد

اثر: لین سانگ یینگ
ترجمه: فاطمه برقعی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی
چاپ چهارم: 1374
در 20 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1377/2/18

داستان ساده ای است.
خرسی اول همه را اذیت می‏ کند. بعد زرافه که بزرگتر از اوست به او می‏ فهماند که نباید کوچکتر از خود را اذیت کند.