ربات قرمزی

تالیف: اریک سان ووازن
ترجمه: زهره سعید بهر
چاپ اول: پاییز 74
در 30 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1377/2/18

داستان، همان داستان دختر شال قرمزی است که برای مادربزرگش خوراکی می ‏برد. وقتی می‏ رسد گرگ مادربزرگ را خورده و می ‏خواهد او را هم بخورد.
نسبت به اصل داستان تغییراتی دارد و اصلی ترین تغییر این که همه ی نقش‏های این داستان رباط هستند و فلزی!