شاپرک طلایی

اثر: نیلیماسینها
ترجمه: منصوره ملکی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1377/2/19
چاپ اول: 1375
در 16 صفحه

داستان ساده ای است. کودکی به دنبال شاپرکی است. مدام به دنبال شاپرک ... تا شاپرک در تار عنکبوت گیر می ‏افتد و آن پسر آزاد کننده ی اوست.