هفت خروس سحر

بر اساس شعری از: ژاک لاکاری یر
مترجم: پروین بهرامیان
تصویرگر: لی آنژلی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ دوم: 1374
مطالعه شده در تاریخ 1377/2/19
در 24 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف»

داستان بی محتوا و نامناسب از نظر تصویر است!
 7 رنگ رنگین کمان در 7 خروس خلاصه شده، هر روز هر خروسی می‏ خواند آن روز به آن رنگ است!
تا زمانی که با هم می‏ خوانند و همه جا سفید می‏ شود و از آن به بعد همه جا سفید می‏ گردد!