وای تشنگی
از مجموعه با معصومین. بازنویسی بر اساس داستانی از زندگی امام حسین علیه السلام

اثر: سید مهدی شجاعی
نقاشی: سید رضا نمازی راد.
واحد کودکان و نوجوانان بنیاد بعثت
چاپ سوم: 1375
در 24 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1377/2/23
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ج»

این جلد از مجموعه ی با معصومین بیان بخشی از ماجرای کربلا است از زبان بی بی سکینه علیها السلام؛ این شماره از بهترین شماره ‏ها است.