دوستی عقرب و لاک پشت
بر اساس حکایتی از کلیله و دمنه

انتشارات رسالت قلم
اثر: محمد عزیزی
نقاشی: علی مظاهری
چاپ چهارم: 1375
در 20 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1377/2/25
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ج»

داستان جالبی است و با توجه به نتایجی که می ‏توان گرفت نکات ریز آن قابل اغماض است.